معرفی بخشدار سردارجنگل

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/12 17:58 ویرایش : ‎1397/03/21 13:08 بازدید: 2371

 

بخشدار سردارجنگل

عمار زیرک سیاورودی پس ازاخذ مدرک دیپلم  در سال 1361 بخدمت  مقدس سربازی اعزام شد وپس از دوسال خدمت که 21 ماه آن  بعنوان دیدبان  در مناطق  جنگی جنوب از پاسگاه زید تا جزیره مجنون  مشغول بود. درسال 1365 در تربیت معلم  پذیرفته شد   و پس  از  اخذ مدرک  کاردانی  علوم اجتماعی در دانشسرای  ارومیه  در مدارس راهنمایی فومن مشغول تدریس و چند سال  هم بعنوان معاون یکی از  مدارس فومن  بود  ایشان درسال 1371 وارد دانشگاه پیام نور شدتا سال 1377 که موفق  به اخذ  مدرک کارشناسی  ادبیات شد و بعد آن در مقطع کارشناسی ارشد  رشته ادبیات در دانشگاه پیام نور گیلان تحصیلاتشان را به  پایان رساند . در مورخ 15/1/1383  بعنوان معاون  آموزشی آموزش و پرورش فومن منصوب  گردید  و در تاریخ 31/5/1387 پس از چهار سال  برای تدریس در دبیرستانهای فومن به انجام وظیفه  مشغول  بوده و در تاریخ 22/2/91 دوباره  در سمت معاونت آموزشی در اداره آموزش و پرورش منصوب  گردید .مضافاً  اینکه در بدوتاسیس شوراهای اسلامی نیز  عضو شورای  روستا سیاورود و بخش   مرکزی و سردارجنگل و  شوراهای شهرستان فومن بود در تاریخ 15/2/94  نیز بعنوان  بخشدار بخش سردار جنگل منصوب گردید

دولت و ملت همدلی و همزبانی