سه شنبه 1 آبان 1397
نظرخواهی
نظر شما در مورد این وب سایت چیست؟

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، فرماندار شهرستان فومن و هیئت همراه از روستای لولمان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با همراهی فرماندار شهرستان فومن، مدیرکل توسعه روستایی استانداری، معاون مدیریت بحران استان و جمعی از مسوولان دستگاه‌های اجرایی از زمین ورزشی و پل روستای لولمان بازدید کرد.

0 09:13 1397/08/01

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، فرماندار شهرستان فومن و هیئت همراه از پروژه سد لاستیکی باغبانان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با همراهی فرماندار شهرستان فومن، مدیرکل توسعه روستایی استانداری، معاون مدیریت بحران استان و جمعی از مسوولان دستگاه‌های اجرایی از پروژه سد لاستیکی باغبانان بازدید کرد.

0 09:12 1397/08/01

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، فرماندار شهرستان فومن و هیئت همراه از سیدسرا

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با همراهی فرماندار شهرستان فومن، مدیرکل توسعه روستایی استانداری، معاون مدیریت بحران استان و جمعی از مسوولان دستگاه‌های اجرایی از پل تخریب شده روستای سیدسرا بازدید کرد.

0 09:10 1397/08/01

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی، مدیرکل امور روستایی و عشایری استانداری و معاون مدیریت بحران استان گیلان از شهرستان فومن

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با همراهی مدیرکل امور روستایی و عشایری استانداری و معاون مدیریت بحران استان گیلان در نشست بررسی مشکلات مناطق آسیب دیده از سیل فومن حضور یافت و همچنین از پروژه‌های عمرانی این شهرستان بازدید کرد.

0 08:01 1397/08/01

برگزاری نشست بررسی مشکلات مناطق آسیب دیده شهرستان فومن

نشست بررسی مشکلات مناطق آسیب دیده از سیل شهرستان فومن با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، بخشدار سردار جنگل، روسای ادارات آب منطقه فومن، راهداری، معاون منابع طبیعی و رئیس بنیاد مسکن به ریاست فرماندار شهرستان فومن در راستای اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

0 07:58 1397/08/01

بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان فومن از روستاهای شولم، قلعه رودخان، حیدرآلات و خسروآباد

حمید رضایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان فومن از روستاهای شولم، قلعه رودخان، حیدرآلات و خسروآباد بازدید کرد.

0 13:21 1397/07/29

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، فرماندار شهرستان فومن و هیئت همراه از روستای لولمان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با همراهی فرماندار شهرستان فومن، مدیرکل توسعه روستایی استانداری، معاون مدیریت بحران استان و جمعی از مسوولان دستگاه‌های اجرایی از زمین ورزشی و پل روستای لولمان بازدید کرد.

0 09:13 1397/08/01

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، فرماندار شهرستان فومن و هیئت همراه از پروژه سد لاستیکی باغبانان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با همراهی فرماندار شهرستان فومن، مدیرکل توسعه روستایی استانداری، معاون مدیریت بحران استان و جمعی از مسوولان دستگاه‌های اجرایی از پروژه سد لاستیکی باغبانان بازدید کرد.

0 09:12 1397/08/01

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، فرماندار شهرستان فومن و هیئت همراه از سیدسرا

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با همراهی فرماندار شهرستان فومن، مدیرکل توسعه روستایی استانداری، معاون مدیریت بحران استان و جمعی از مسوولان دستگاه‌های اجرایی از پل تخریب شده روستای سیدسرا بازدید کرد.

0 09:10 1397/08/01

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی، مدیرکل امور روستایی و عشایری استانداری و معاون مدیریت بحران استان گیلان از شهرستان فومن

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با همراهی مدیرکل امور روستایی و عشایری استانداری و معاون مدیریت بحران استان گیلان در نشست بررسی مشکلات مناطق آسیب دیده از سیل فومن حضور یافت و همچنین از پروژه‌های عمرانی این شهرستان بازدید کرد.

0 08:01 1397/08/01

برگزاری نشست بررسی مشکلات مناطق آسیب دیده شهرستان فومن

نشست بررسی مشکلات مناطق آسیب دیده از سیل شهرستان فومن با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، بخشدار سردار جنگل، روسای ادارات آب منطقه فومن، راهداری، معاون منابع طبیعی و رئیس بنیاد مسکن به ریاست فرماندار شهرستان فومن در راستای اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

0 07:58 1397/08/01

بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان فومن از روستاهای شولم، قلعه رودخان، حیدرآلات و خسروآباد

حمید رضایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان فومن از روستاهای شولم، قلعه رودخان، حیدرآلات و خسروآباد بازدید کرد.

0 13:21 1397/07/29
فرماندار فومن
دولت و ملت همدلی و همزبانی