شنبه 27 بهمن 1397

کسب مقام دوم استانی توسط شورای اقامه نماز فرمانداری شهرستان فومن

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/04/21 15:59 ویرایش : ‎1397/04/21 15:59 بازدید: 259

شورای اقامه نماز فرمانداری شهرستان فومن موفق به کسب مقام دوم استانی میان فرمانداری های تابعه استان گیلان شد.

برگزاری نماز جماعت و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در راستای توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز از اهم فعالیت های شورای مذکور در طول سال بوده که با مشارکت و حضور کارکنان فرمانداری فومن استمرار یافته است.

شورای اقامه نماز فرمانداری فومن برای دومین سال پیاپی موفق به کسب رتبه برتر استانی می گردد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی