شنبه 27 بهمن 1397

جلسه کارگروه حقوق شهروندی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/04/19 17:11 بازدید: 222

نشست کارگروه حقوق شهروندی با حضور فرماندار شهرستان و رؤسای دستگاه های عضو کارگروه در محل فرمانداری فومن برگزار گردید.

فرماندار با تأکید بر حق معلولین و جانبازان برای برخوردرای از شرایط بهتر جهت حضور در عرصه های اجتماعی، از لازمه پذیرفتن حق دسترسی این اقشار به ادارات سخن گفت و خود و سایر دستگاه های عضو این کارگروه را موظف به فراهم آوردن شرایط مساعد برای دسترسی ایشان به مسئولین دانست و به موجب این امر، اداره بهزیستی شهرستان فومن را ملزم به تبیین نحوه بهبود شرایط برای معلولین و آگاهی رسانی عمومی در خصوص حقوق ایشان کرد.

قاسم نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به حق شهروندان برای حفاظت شدن در برابر ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی در سطح جامعه پرداخت و مقابله با چنین پدیده هایی را وظیفه مسئولین مربوطه به منظور حفظ حقوق شهروندی مردم اعلام کرد.

وی به اشاره به حقوق متقابل مردم و حاکمان به یکدیگر، به جوانب دیگری از حقوق شهروندان از قبیل حق دسترسی به فضای شهری پاکیزه، تسهیلات شهری و گردشگری، خدمات بهداشتی و حل مسائل قضایی و برخورد مناسب با ایشان اشاره کرد و در ادامه افزود که حکومت ملزم به لحاظ کردن تفاوت های سنی، جنسیتی و فرهنگی در مطالبات مردم می باشد.

قاسم نژاد با بیان این که یکی از مهم ترین مطالبه مردم در زمینه حقوق شهروندی، پاسخگویی و در دسترس بودن مسئولین و کارکنان ادارات دولتی در چارچوب وظایف مصرحه خود در قانون است، از ادارات خواست که در چارچوب قوانین، با پاسخگویی خود موجب اقناع مردم شوند.

گالری عکس مرتبط جلسه حقوق شهروندی
دولت و ملت همدلی و همزبانی