شنبه 27 بهمن 1397

دیدار فرماندار شهرستان فومن با اعضای شورای اسلامی و شهردار ماکلوان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/04/14 11:37 بازدید: 235

فرماندار شهرستان فومن به منظور آشنایی با نمایندگان مردم و آگاهی از مشکلات و مسائل مربوط به شهر ماکلوان، با اعضای شورای اسلامی و شهردار ماکلوان در دفتر فرمانداری دیدار کرد.

قاسم نژاد، فرماندار فومن ضمن برشمردن کارکرد اعضای شورای اسلامی شهرها در بهبود وضعیت سیمای عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهرها، به اهمیت پرهیز از رفتار سیاسی و جناح گرایی در کار اجرایی پرداخت.

فرماندار شهرستان با توجه به لزوم انتظار واقع بینانه از ماکلوان متناسب با ظرفیت های آن، جهت دهی سرمایه گذاری به بخش خصوصی و لزوم کاهش نقش شهرداری در پروژه های گردشگری را مورد تأکید قرار داد و با عنایت به اهمیت ماکلوان به جهت واقع شدن در مسیر گردشگری شهرستان، از برنامه ریزی به منظور ورود سرمایه گذاران به پروژه های مورد نظر برای این شهر و همچنین اختصاص زمان ویژه ای برای بازدید از پروژه های عمرانی شهر ماکلوان و ملاقات با مردم این شهر خبر داد.

در این نشست، شهردار ماکلوان گزارشی از فعالیت های انجام شده در سال های گذشته با محوریت پروژه های عمرانی، وضعیت اداری و خدمات ارائه شده شهری ارائه کرد و سپس اعضای شورای اسلامی این شهر مباحث خود را در چهار محور لزوم تقویت شبکه توزیع آب، عدم وجود فضای لازم برای اقامت مسافران، ضرورت مساعدت منابع طبیعی در مورد پروژه های دارای مجوز و همچنین کمبود فضای ورزشی در شهر مطرح کردند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی