سه شنبه 19 آذر 1398

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان فومن

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/09/09 23:12 بازدید: 39

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان فومن به ریاست سرپرست فرمانداری شهرستان و با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی و همچنین دبیر استانی این کمیته و با حضور روسای ادارات شهرستان فومن در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
حمید رضایی سرپرست فرمانداری شهرستان در ابتدای جلسه اظهار کرد: جلسه حاضر به منظور رفع مغایرت های اعلامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی پس از دریافت مصوبات ارسالی شهرستان برگزار می شود و نکات اعلام شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جلسه امروز مورد بررسی قرار می گیرد و رفع خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به شروع ثبت نام نامزدان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مشارکت حداکثری مردم در این انتخابات حائز اهمیت است و تمام ادارات باید با به کارگیری حداکثر ظرفیت خود در این امر بکوشند.
سرپرست فرمانداری همچنین توجه ادارات به عدم استفاده از امکانات دولتی له یا علیه نامزدان را مطرح کرد و افزود: چنین اقدامی جرم در نظر گرفته شده و برای آن مجازات تعیین شده است.
وی افزود: مشارکت ادارات و فراهم نمودن امکانات و زمینه برگزاری انتخابات با توجه به ماده ۱۱ انتخابات مورد انتظار است.

دولت و ملت همدلی و همزبانی