چهارشنبه 30 مرداد 1398

بازدید معاون برنامه ریزی فرمانداری از روستای باغبانان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/05/22 11:50 بازدید: 27

مهندس علیزاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان فومن در روستای باغبانان حضور یافت.

وی با بازدید از نحوه دیواره گذاری و گابیون بندی باغبانان و حفاظت از زمین ورزش و اراضی زراعی و ابنیه اهالی روستا، از آخرین تحولات این عملیات اجرایی مطلع شد.

در این بازدید، رئیس امور منابع آب فومن و شفت نیز معاون فرماندار را همراهی کرد.

پیوست ها
دولت و ملت همدلی و همزبانی