سه شنبه 19 آذر 1398

بازدید معاون برنامه ریزی فرمانداری از روستای رودبارچیره

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/05/22 11:48 ویرایش : ‎1398/05/22 11:50 بازدید: 87

مهندس علیزاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان فومن با حضور در روستای رودبارچیره از توابع بخش مرکزی شهرستان فومن به بازدید از عملیات اجرایی در حال انجام در این روستا پرداخت.

به موجب این عملیات، دیواره گذاری و گابیون بندی دیواره روخانه این روستا و همچنین اقداماتی جهت حفاظت از جاده ارتباطی این روستا در حال انجام است.

در این بازدید، رئیس امور منابع آب فومن و شفت نیز معاون فرماندار شهرستان فومن را همراهی کردند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی