یکشنبه 30 تیر 1398

بازدید معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری شهرستان فومن از روستاهای نصراله آباد و باغبانان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/04/19 23:39 ویرایش : ‎1398/04/20 20:02 بازدید: 41

بازدید شاهین علیزاده معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری شهرستان فومن از روستاهای نصراله آباد و باغبانان از توابع بخش مرکزی شهرستان فومن

این بازدید جهت بررسی وضعیت ساماندهی رودخانه های نصراله آباد و زمین ورزشی باغبانان صورت پذیرفت.

دولت و ملت همدلی و همزبانی