چهارشنبه 30 مرداد 1398

بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان فومن از مراحل اجرای پروژه دیواره سازی و ایمن سازی راه ارتباطی روستای گوراب پس

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/03/21 22:48 بازدید: 105

حمید رضایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان فومن از مراحل اجرای پروژه دیواره سازی و ایمن سازی راه ارتباطی روستای گوراب پس بازدید کرد.

این بازدید با حضور رئیس بنیاد مسکن شهرستان و مشاور پروژه همراه بود.

این بررسی به دستور محمود قاسم نژاد فرماندار شهرستان فومن صورت پذیرفته و مشاور پروژه، مراحل انجام آن را تشریح کرد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی