چهارشنبه 30 مرداد 1398

بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان فومن از پل ارتباطی بازار روستای قلعه رودخان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/03/21 22:46 بازدید: 94

این بازدید با حضور رئیس بنیاد مسکن شهرستان، مشاور پروژه و جمعی از اهالی روستا همراه بود.

این بازدید با توجه به مراجعه تعدادی از اهالی روستای قلعه رودخان و تقاضای اصلاح و تعریض پل ارتباطی داخل بافت روستا بنا به دستور فرماندار فومن صورت پذیرفت.

مشاور پروژه ضمن توضیحات تکمیلی درخصوص مراحل اجرای پروژه ایمن سازی پل ارتباطی، راهکارهای لازم را به منظور اجرای بهتر آن برای مسئولین و اهالی تشریح کرد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی