چهارشنبه 30 مرداد 1398

بازدید معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان فومن از محوطه اطراف پل شهر ماکلوان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/03/19 22:12 ویرایش : ‎1398/03/19 22:12 بازدید: 100

شاهین علیزاده معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان فومن از محوطه اطراف پل شهر ماکلوان بازدید کرد و پیگیر مشکل گازرسانی اهالی این منطقه شد.

شاهین علیزاده در ادامه بازدیدهای میدانی خود با حضور در شهر ماکلوان، که با حضور شهردار ماکلوان، نماینده اداره امور آب فومنات، نماینده شرکت گاز، پیمانکار پروژه و مالکین زمینهای اطراف، از راه ارتباطی و محوطه زیر پل ماکلوان که در حال لوله گذاری برای مشترکین گاز بود بازدید کرد.

در این بازدید که به منظور پیگیری وضعیت عملیات گازرسانی به مناطق اطراف پل انجام شده بود، گزینه های مختلف برای ادامه عملیات مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفت و نظرات مالکان زمین های اطراف استماع شد و راهکار مناسب برای ادامه اجرای پروژه گازرسانی بررسی و مورد توافق طرفین قرار گرفت.

دولت و ملت همدلی و همزبانی