یکشنبه 30 تیر 1398

حضور فرماندار فومن در شهرداری ماکلوان هم زمان با افزایش بارندگی ها

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/08/16 12:40 بازدید: 136

محمود قاسم نژاد فرماندار شهرستان با همراهی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل شهرستان فومن و شهردار ماکلوان، در شهرداری ماکلوان حضور یافت و به منظور بررسی آخرین وضعیت بارندگی ها و خسارات احتمالی و مدیریت آن در بخش سردارجنگل، تشکیل جلسه داد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی