یکشنبه 30 دی 1397

معارفه و تکریم مسئول حراست فرمانداری شهرستان فومن

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/08/12 16:03 بازدید: 117

با حضور فرماندار شهرستان فومن و مدیرکل حراست استانداری گیلان، آقای مرادی مسئول جدید حراست فرمانداری شهرستان فومن معارفه و از اقدامات مسئول سابق حراست فرمانداری تقدیر شد.

آقای جمشیدی مدیرکل حراست استانداری گیلان با تشکر از فعالیت مسئول سابق حراست فرمانداری، اعلام کرد که حراست در زمانی بهترین عملکرد را دارد که بیشترین کارکرد و کمترین آسیب ها را داشته باشد. وی ضمن تشکر از فعالیت مسئول سابق حراست فرمانداری، برای مرادی مسئول جدید این واحد آرزوی کامیابی کرد.

فرماندار فومن نیز ضمن تقدیر از رویکرد جدید مدیرکل حراست استانداری و همچنین با تشکر از زحمات مسئول سابق حراست، برای نیروی جدید این واحد در انجام وظایف محوله آرزوی موفیقت کرد‌.

قاسم نژاد اظهار امیدواری کرد که روال کاری به شیوه سابق همچنان برقرار و انجام امورات حراست فرمانداری شهرستان فومن ادامه یابد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی