چهارشنبه 29 اسفند 1397

بازدید فرماندار از شالیزارهای بخش سردار جنگل

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/04/19 17:17 بازدید: 292

فرماندار فومن در ادامه بازدید خود از زمین های زراعی در سطح شهرستان، از بخش هایی از شالیزارهای بخش سردار جنگل بازدید به عمل آورد و ضمن اطلاع از وضعیت کشاورزی منطقه دستورات لازم را جهت بهبود اوضاع و رفع مشکلات صادر کرد.

در این بازدید، بخشدار سردار جنگل نیز فرماندار را همراهی نمود و در خصوص وضعیت آب رسانی به شالیزارها توضیحاتی را به فرماندار ارائه کرد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی