شنبه 27 بهمن 1397

بازدید فرماندار فومن از شالیزارها و بررسی وضعیت آبرسانی در بخش سردار جنگل

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/04/16 22:38 بازدید: 204

هیئتی به سرپرستی فرماندار شهرستان فومن و با حضور بخشدار سردار جنگل و رؤسای جهاد کشاورزی و آبیاری فومن در روز شنبه مورخ 16 تیر 1397 از بخشی از شالیزارهای روستای زیده در بخش سردار جنگل بازدید کرد.

محمود قاسم نژاد با توجه به اهمیت حیاتی بخش کشاورزی در شهرستان و اولویت توزیع مناسب و مستمر آب در مزارع و شالیزارها، ضمن بررسی وضعیت خشکسالی در منطقه، دست اندرکاران منطقه ای و محلی به ویژه آب سوار را ملزم به رفع مشکل آب رسانی ظرف 48 ساعت آینده کرد.

فرماندار فومن با تأکید بر لزوم آب رسانی به شالیزارهای دچار کم آبی، خواستار همکاری کامل جهاد کشاورزی شد و مدیریت این اداره را موظف به تهیه یک دستگاه پمپ آب برای آب سوار منطقه کرد.

همچنین بنا به دستور فرماندار فومن، بخشدار سردار جنگل مسئول رسیدگی فوری به اقدام شماری از کشاورزان در بستن مسیر آب در بالادست شد که برای سایر زمین های زراعی در ادامه مسیر آب، مشکلاتی را ایجاد کرده است.

علاوه بر آن، آب سوار موظف به هماهنگی و اطلاع رسانی مشکلات توزیع آب به بخشدار مربوطه جهت بررسی و رسیدگی فوری شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی