جمعه 1 آذر 1398

بازدید معاون عمرانی از روستاهای خالصان و کمادول بخش سردارجنگل شهرستان فومن

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/02/08 09:03 بازدید: 279

شاهین علیزاده معاون عمرانی فرمانداری شهرستان فومن به منظور بررسی مشکلات راه روستاهای خالصان و کمادول از وضعیت جاده های این دو روستا بازدید کرد.

شن ریزی و زیرسازی جاده و ایجاد زهکش در زیر مسیر کوه و جاده قبل از آسفالت، از دستورات فرماندار شهرستان برای رفع بخشی از مشکلات مسیر این دو روستا بود.

در این بازدید، یوسف منتظری بخشدار سردار جنگل و اعضای شورای بخش سردار جنگل معاون عمرانی فرماندار را همراهی کردند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی