شنبه 27 بهمن 1397

بازدید بخشدار سردار جنگل از مناطق آسیب دیده از سیل اخیر

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/08/24 19:29 بازدید: 85

مهندس منتظری صبح امروز به منظور سرکشی از روستاهایی که در جریان سیل اخیر متحمل خساراتی شده بودند، از روستاهای بخش سردار جنگل بازدید کرد.

بخشدار سردار جنگل با حضور در روستاهای لیشه کوه و وزمنا در جریان آخرین وضعیت خسارات و قرار گرفت و از دهیاران و اعضای شوراهای این روستاها گزارش لازم را در خصوص اقدامات انجام شده به منظور جبران خسارات دریافت کرد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی