یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

بررسی خسارات سیل در روستای کمادول توسط معاون فرماندار شهرستان فومن

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/08/23 22:11 بازدید: 138

مهندس رضایی به منظور بررسی وضعیت و خسارات وارده به زمین های حاشیه رودخانه روستای کمادول از این روستا بازدید کرد.

در اثر بارندگی و بالا آمدن سطح آب رودخانه ها، خساراتی به بخش هایی از شهرستان فومن وارد شده است که هزینه آن بالغ بر 60 میلیارد تومان برآورد می شود.

معاون فرماندار فومن در سلسله بازدیدهای میدانی خود از مناطق مختلف شهرستان، از وضعیت این منطقه مطلع شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی