سه شنبه 31 اردیبهشت 1398

بازدید معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار فومن از بخشداری سردارجنگل

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/07/17 19:58 بازدید: 101

مهندس رضایی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان فومن صبح امروز از بخشداری سردارجنگل شهرستان فومن بازدید کرد.

در این بازدید که به منظور آشنایی با کارکنان و اطلاع از وظایف مختلف محوله به همکاران صورت پذیرفت، مهندس رضایی ضمن گفتگوی چهره به چهره با کلیه همکاران از فعالیت هر یک از آن ها در حوزه تخصصی خود و همچنین مسائل و نکات موجود مرتبط با عملکرد ایشان مطلع شد.

وی در این بازدید با تأکید بر اهمیت حفظ جمعیت روستایی و نگهداری روستاهای کم جمعیت، خواستار برنامه ریزی جهت ارتقای شاخص های جمعیتی این روستاها و جذب اعتبار به منظور افزایش زیرساخت های عمرانی و جلوگیری از مهاجرت از این روستاها به شهرها شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی