یکشنبه 30 تیر 1398

بازدید بخشدار سردار جنگل از طرح گازرسانی به روستاهای کوره خرم و سقی بن

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/09/08 10:07 بازدید: 223

بخشدار سردار جنگل از طرح گازرسانی به روستاهای کوره خرم و سقی بن از توابع بخش سردار جنگل شهرستان فومن بازدید کرد.
این بازدید به منظور نظارت بر روند گازرسانی به 15 خانوار جامانده از طرح گازرسانی و رفع مشکلات ایشان انجام شد.
در این بازدید، رئیس اداره گاز شهرستان فومن و همچنین اعضای شورای بخش، شخشدار را همراهی کردند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی