جمعه 24 آبان 1398

تماس با ما

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 14:05 ویرایش : ‎1394/07/12 11:12 بازدید: 3728

دفتر فرماندار
تلفن : 34735010-013
نمابر : 34723888-013

دفتر معاون

تلفن:34735011-013

نمابر:34723888-013

دفتر کارشناس سیاسی
تلفن : 34720906-013
نمابر : 34723888-013

دفتر کارشناس برنامه ریزی و امور عمرانی
تلفن : 34723056-013
نمابر : 34723888-013

دفتر کارشناس امور اجتماعی

تلفن:34734962-013

نمابر:34723888-013

روابط عمومی
تلفکس : 34723052-013

حراست
تلفکس : 34723888-013

امور اداری و مالی
تلفکس : 34724332-013

دفتر امور بانوان و رابط آموزش و امور یارانه
تلفکس : 34724332-013

آدرس: استان گیلان - شهرستان فومن - میدان پاسداران - فرمانداری شهرستان فومن

                                                                                                                             

کروکی فرمانداری

فرم ارسال ایمیل
دولت و ملت همدلی و همزبانی