درباره بخش مرکزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 11:43 ویرایش : ‎1397/03/21 13:07 بازدید: 2364

درباره بخش مرکزی

 بخش مرکزی شهرستان فومن یکی از بخش‌های تابعه شهرستان فومن  در استان گیلان در شمال ایران است

تقسیمات کشوری

شهر: فومن

بخش مرکزی شهرستان  فومن

دهستان گشت
دهستان لولمان

دهستان گوراب پس

دهستان رودپیش 

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان  فومن در سال ۱۳۹۰ برابر با             نفر بوده است

شهرستان فومن

دولت و ملت همدلی و همزبانی