درباره بخشداری سردارجنگل

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/12 17:57 ویرایش : ‎1397/03/21 13:07 بازدید: 2518

درباره بخش مرکزی

  بخش سردارجنگل شهرستان فومن یکی از بخش‌های تابعه شهرستان فومن  در استان گیلان در شمال ایران است

تقسیمات کشوری

شهر: فومن

بخش سردارجنگل شهرستان  فومن

دهستان آلیان
دهستان  سردارجنگل

جمعیت

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان  فومن در سال ۱۳۹۰ برابر با             نفر بوده است

سردارجنگل

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی